Doelgroep

Wij zijn er voor kinderen met een:

 • WLZ (Wet langdurige zorg) en Jeugdwet
 • Verstandelijke beperking;
 • Autisme Spectrum Stoornis;
 • Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
 • Attention deficit hyperactivitity disorder (ADHD);
 • Attention Devisit Disorder (ADD);
 • Moeilijk lerende kinderen;
 • Kinderen met hechtingsproblematiek.

We zijn er ook voor;

 • ouders/ verzorgers; soms is het fijn dat van buitenaf  een professional met je mee denkt;
 • professionals die werken in een klas, peuterspeelzaal of eventuele opvang;
 • voor moeders die nog moeten bevallen of net bevallen zijn.

Interesse?

Driestroomhuis de Ark
Harm & Jannie de Hoop

De Hoek 4
9269 TT Feanwalden
06-12160878
info@driestroomhuisdeark.nl