Dagbesteding

Doelgroep

Wij zijn er voor ouders/verzorgers van een kind in de leeftijd van 0-10 jaar, die een verstandelijke beperking, een ontwikkelings- en/of gedragsstoornis hebben of van een kind die door zijn problematiek niet deel kan nemen aan welke vorm van onderwijs dan ook. De Ark biedt een kleine schoolse setting van maximaal 5 kinderen. De dagbesteding vindt plaats in een groep, maar er is ook ruimte voor individuele begeleiding. Het uiteindelijke doel is dat deze kinderen door kunnen stromen naar een vorm van onderwijs wat passend is bij de ontwikkeling van het kind.

Hoe wordt er gewerkt?

Vanuit de hulpvraag wordt samen met de ouders/verzorgers, persoonlijk begeleider en een gedragswetenschapper een behandelplan met doelen opgesteld. Tijdens de dagbesteding werken wij aan deze doelen en worden deze elke zes maanden geëvalueerd met de gedragswetenschapper.

Hallo, wij zijn Moffel en Piertje. Wij zijn de gehele dag aanwezig in het lokaal en doen graag mee met de activiteiten van de kinderen. Wij houden van knutselen en wandelen. We leren graag samen met de kijderen gaan graag o.a. mee de natuur in of naar de bibliotheek.

Op de groep

Wij bieden op de dagbesteding een vaste dag structuur. Zo wordt de dag voorspelbaar en hebben ze ruimte om zich te ontwikkelen. We werken met pictogrammen en thema’s. Deze thema’s komen terug tijdens de kring, het knutselen, de muzikale vorming, het bewegingsonderwijs en de 1 op 1 momenten. Om de opgedane prikkels te verwerken is er een snoezel kamer aanwezig. De natuur vinden wij ook belangrijk. We maken een wandeling of gaan buitenspelen. Voor de wat oudere kinderen is er de mogelijkheid tot het hebben van een moestuin en het verzorgen van dieren.

Het lokaal

Snoezelkamer 

Boven het lokaal is een snoezelruimte gecreëerd, een aparte kamer. Een prikkelarme ruimte waar de kinderen kunnen ontspannen en ze alles even kunnen loslaten. Geen zorgen, maar even totale ontspanning. In de ruimte is een tweepersoonsluchtbed aanwezig met kussens en zachte dekens. De ruimte kan donker gemaakt worden waarbij verschillende soorten sfeerverlichting aangezet kan worden. Er zijn projectorlampen, kerstverlichting en laserlampen aanwezig. In de kamer is een bak aanwezig met sensopathisch materiaal/speelgoed voor de kinderen.

Tovertafel

Wij nemen spelen serieus. Gaat het om ontwikkelen van schoolse vaardigheden, sociaal,-emotionele vaardgheden of of het creëren van een veilige leeromgeving: spelen biedt dé ondersteuning voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. De Tovertafel helpt bij het bevorderen van inclusiviteit op de groep en brengt rust en een ontspannen sfeer.