Het team

Naast de gezinshuisouders, zijn er nog 5 persoonlijke begeleiders werkzaam bij de Ark. Ook is er al zeven jaar een interieurverzorgster werkzaam. Daarnaast  werken wij ook met een multidisciplinair team.  Een gedragswetenschapper, logopediste, ergotherapeut en eventueel een fysiotherapeut/ bewegingstherapeut. Elke twee weken is er met de gedragswetenschapper een overleg en, indien nodig, tussentijds telefonisch contact. Dit alles betekent dat een kind zorg op maat krijgt aangeboden.

*Daphne de Vries
Persoonlijk begeleidster

Ik ben Daphne de Vries, 31 jaar en woon in Feanwalden. Hier woon ik samen met mijn man en drie kinderen. Sinds de oprichting van de Ark ben ik al betrokken bij dit gezinshuis. Ik ben hier werkzaam als persoonlijk begeleider. Voordat ik hier begonnen ben met werken bij de Ark was ik werkzaam in de hulpverlening. Ik ben SKJ geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional. Naast mijn werkzaamheden als persoonlijk begeleider, biedt ik ouders thuis ook begeleiding aan. Een luisterend oor, tips en trucs op opvoedingsgebied en het aanbieden van psycho-educatie. Bijzondere aan dit werk vind ik dat ik met mijn kennis de kinderen kan laten groeien. Een kind is meer dan de stoornis. Belangrijk vind ik dat een kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen!

*Lisan Koekoek
Persoonlijk begeleidster.

Hallo, ik ben Lisan Koekoek, geboren op 1 september 1995. Ik ben in augustus 2018 afgestudeerd aan de opleiding HBO Pedagogiek. Vanaf december 2017 ben ik werkzaam bij Driestroomhuis de Ark. Ik ben begonnen met 1 dag per week werken en deed daarnaast mijn afstudeeronderzoek, ook bij de Ark. Nadat ik afgestudeerd was, ben ik meerdere dagen per week gaan werken.  Wat mij ontzettend aanspreekt in dit werk is dat elk gedrag vraagt om een passend antwoord. Ieder kind heeft eigen behoeftes en leerdoelen. Ik zie het als een uitdaging om het kind, en ouders/verzorgers, hierbij te ondersteunen.  

* Karin Oedzes
Persoonlijk Begeleidster

Mijn naam is Karin Oedzes, 24 jaar oud en ik woon in Burdaard. Ik heb in het verleden MBO Onderwijsassistent afgerond en ben daarna de studie Pedagogiek met uitstroomprofiel Jeugdzorg gaan volgen. Ik ben in september 2019 begonnen als stagiaire bij Driestroomhuis de Ark en sindsdien niet meer weggegaan! In 2021 ben ik afgestudeerd aan NHL Stenden Hogeschool en persoonlijk begeleider bij de Ark geworden. In mijn afstudeeronderzoek heb ik aandacht besteed aan de muzisch agogische methodiek. Ik zag dat kinderen zich niet altijd weten uit te drukken in taal, dus heb ik onderzocht welke vormen wij nog meer kunnen aanbieden. Tekenen, bewegen, kleien of muziek, voor ieder kind is dit anders. De individuele aandacht die wij bieden bij de Ark vind ik dan ook erg belangrijk. 

*Semira de Vries
Persoonlijk begeleidster

Hallo,

Mijn naam is Semira de Vries, ben 33 jaar oud en woon samen met mijn man en onze vier kinderen in Stiens. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Stenden Hogeschool en heb ik mijn bachelor Sociol Work behaald. Ik heb op verschillende plekken gewerkt en zodoende heb ik de ervaring opgedaan die ik bij De Ark kan toepassen. Fier, Bureau Jeugdzorg, basisscholen, kinderdagcentra en JP van den Bent heb ik met veel plezier en passie gewerkt. De affiniteit met jonge kinderen was zo groot, dat ik na 6 jaar met jongeren te hebben gewerkt, de stap heb genomen om te gaan werken bij De Ark. Sinds april 2019 werk ik bij De Ark. Elk kind verdiend het om de juiste begeleiding te krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het werken bij De Ark is zo bijzonder, omdat elk kind uniek is, waar je als begeleidster op aan sluit en hierdoor stapjes ziet in de ontwikkeling. Het mooiste voor het kind dat er is!

*Kirsty Moore
Begeleidster

Hallo,

Ik ben Kirsty Moore, 25 jaar oud en woon samen met mijn verloofde in Rinsumageest. In februari 2020 ben ik door middel van mijn scriptie terecht gekomen bij de Ark. Ik heb onderzoek gedaan in de TEACCH methode en heb dit toegepast in de praktijk op de dagbesteding. Kort daarna ben ik begonnen als persoonlijk begeleider op de Ark. Naast mijn werkzaamheden op de dagbesteding ben ik sinds dit jaar ook gestart met het aanbieden van ambulante begeleiding. Oktober 2020 ben ik afgestudeerd als pedagoog op het NHL Stenden in Leeuwarden. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond op het Friese Poort. Tijdens mijn stages heb ik ontzettend veel kansen gehad om mij verder te ontwikkelen op het gebied van autisme. Zo heb ik drie maanden stage gelopen in Engeland op een speciaal onderwijs speciaal voor kinderen met autisme. Ook heb ik mij gespecialiseerd in de Sunrise methode en heb ik persoonlijk begeleiding ontvangen van de oprichter van Growing minds Steven Wertz. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij een kind zijn wereld voor dat we contact kunnen maken en ze in onze eigen wereld kunnen krijgen.

*Stagiaire
Germa Elsinga

Mijn naam is Germa Elsinga. Ik ben twintig jaar oud en ben derdejaars student Social Work van de Hanzehogeschool te Groningen. Ik heb als uitstroomprofiel  ‘jeugd’ gekozen, waarvoor ik momenteel tweeëndertig uur in de week stage loop.

*Stagiaire Franca van den Berg

Mijn naam is Franca van den Berg en ik ben twintig jaar. Ik studeer Pedagogiek aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Momenteel zit ik in mijn afstudeerjaar en loop ik hier 32 uur in de week stage

Stagiaire Nicky Nales

Mijn naam is Nicky, ik ben 21 jaar en woon in Winsum, Gn. Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool en draai ik vanaf september 2021 t/m mei 2022 elke vrijdag mee op de groep als stagiaire. Naast mijn studie ben ik actief als Buddy bij Villa Pinedo. Hierbij geef ik als professional adviezen en bied ik een luisterend oor aan kinderen met gescheiden ouders. Ik kijk er naar uit om de aankomende tijd nog veel te leren binnen het gezinshuis, zodat ik mezelf nog beter kan ontwikkelen als aankomend jeugdhulpverlener.

*Interieurverzorgster
Karin Vellema

Jannie, Gezinshuisouder/begeleidster
Harm, Gezinshuisouder
Janneke Bijlstra Persoonlijke begeleider
Janneke Bijlstra, Persoonlijk begeleidster
( In Memoriam *30 juli 1993 – 30 juni 2020)

Mijn naam is Janneke Bijlstra, sinds juli 2016 ben ik afgestudeerd aan Stenden University te Leeuwarden. Hier heb ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlening gestudeerd, met het uitstroomprofiel Jeugdzorg. Vanaf april 2014 – maart 2017 ben ik werkzaam geweest bij Talant Kind & Gezin te Damwoude (jongeren t/m 18 jaar) als groepsleidster. Hier heb ik ervaring op gedaan in het bieden van individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking en verschillende problematieken als autisme, ADHD en hechtingsstoornissen.
Tijdens mijn afstudeer stage heb ik de functie Orthopedagogisch begeleider dagbehandeling bij Jeugdhulp Friesland ingevuld. Dagbehandeling is voor kinderen tot 7 jaar met ontwikkelings-, opgroei- en gedragsproblemen. Sinds maart 2017 ben ik werkzaam binnen Driestroomhuis de Ark. Hier ben ik persoonlijk begeleidster.

Wat maakt dit gezinshuis uniek?

Dit gezinshuis is uniek omdat wij de kinderen een kans geven om op te groeien in een gezinssituatie. Wij vinden dat elk kind uniek is. Hier zullen wij altijd rekening mee houden. Binnen ons gezinshuis helpen wij elkaar , spelen wij samen, genieten wij van het buitenleven en zoeken ontspanning met de dieren. Door een vaste dag structuur te hanteren weten de kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen ze dat loslaten. Zo kunnen ze zichzelf optimaal ontwikkelen in een veilige, stabiele en stimulerende leefomgeving. Dit gezinshuis onderscheid zich doordat wij tijdelijk en langdurige zorg bieden.

Onze schapen
Twirre