Missie en visie

Missie

Vanuit onze geloofsovertuiging zijn wij niet alleen op de wereld voor onszelf maar wij willen ook iets kunnen betekenen voor anderen. Onze eigen kinderen zijn volwassen en hebben in onze ogen een goede jeugd gehad. Maar dit is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Wij willen de kinderen die, de veiligheid van een gezin, van een bereikbare ouder missen, opvangen en begeleiden. Zodat wij de liefde die ze in het begin gemist hebben en zo belangrijk is, binnen ons gezinshuis meegeven in de opvoeding. Hechting is hierin belangrijk. Hierbij houden wij altijd rekening mee waar het kind op dat moment aan toe is. Echter kunnen wij de rol van de biologische vader en moeder niet vervangen, maar wij kunnen wel de beschikbare en liefdevolle opvoeders zijn voor deze kinderen.

Wij vinden het in de opvoeding van deze kinderen belangrijk dat ieder kind uniek is. Wij kijken niet vanuit wat er allemaal niet goed gaat maar juist naar wat er wel goed gaat. Door dit positief te benaderen zorgen wij ervoor dat de kinderen kunnen groeien, ook al zijn hier kleine stapjes voor nodig.

Visie

Ieder kind is uniek!

Wij willen bereiken dat de kinderen die bij ons gezinshuis opgroeien, volwassen mensen worden met eigen normen en waarden. Dat ze een eigen identiteit ontwikkelen en hierbij eigen grenzen bewaken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat deze kinderen in de toekomst gezonde relaties aan kunnen gaan. Dat deze kinderen meekrijgen dat ze waardevol zijn, ook al groeien ze op in een bijzondere gezinssituatie, ze mogen er zijn!

Tijdens het verblijf in ons gezinshuis kunnen de kinderen van ons verwachten:

  • vaste dagstructuur;
  • een eigen kamer, waar de kinderen zich terug kunnen trekken;
  • opgroeien in een gezinssituatie;
  • buitenleven staat centraal;
  • ieder kind is uniek!;

Kernwaarden

  • betrokkenheid;
  • geduld;
  • rust, reinheid en regelmaat;
  • veilige leefomgeving;
  • stimulerende omgeving;